Det kan være en dyr fornøjelse, at holde boligen varm. Vi står lige nu midt i en energikrise, hvilket ikke har gjort det billigere. Lige nu er det specielt dyrt med olie- og gasfyr. Men der hvor det er dyrest, er også hvor den største besparelse ligger.
I dette indlæg vil vi skrive lidt om de alternativer der findes, så du kan spare på varmeregningen.

Varmepumpen: Få en grønnere og billigere varmeregning

Overordnet set, så er der på nuværende tidspunkt tre typer af varmepumper, som kan blive implementeret i de danske husstande: Luft til vand, luft til luft eller jordvarme. Alle tre har samme formål: At skabe billig, grøn energi til dit hjem. De udnytter den naturlige energi og omdanner det, således det kan bruges i hjemmet. Her kan du ganske kort læse om, hvordan de tre forskellige typer af varmepumper, fungere i praksis.

Sådan fungere en luft-til-vand varmepumpe

Denne type varmepumpe kan bruges til både opvarmning af bolig og til brugsvand i boligen. Varmepumpen består af en indedel og udedel. Udedelen udnytter den energi der eksistere i luften, hvor luften overføres til et kølemiddel, som løber ind i en kompressor, som hæver trykket og derved opvarmer kølemidlet. Det opvarmede kølemiddel bruges så til at opvarme vandet, hvorefter det løber tilbage til udedelen og bruges endnu engang og det hele fungere derved som et lukket kredsløb. På trods af at varmepumpen skal bruge elektricitet for at fungere, så bruger den så lidt strøm, at besparelsen på varme stadig potentielt er rigtig høj.

Varmepumpe

Sådan fungere en luft-til-luft varmepumpe

Den primære forskelle mellem denne type af varmepumpe og luft-til-vand varmepumpen, er at luft-til-luft kun opvarmer luften i boligen og ikke brugsvandet. Det er derfor mest optimalt at have i sommerhuse, eller som et supplement til opvarmning af boligen. Men ligesom luft-til-vand varepumpen, så udnytter den varmen i luften på samme måde, men her blæser den blot luften ud i rummet og er dermed kun med til at opvarme boligen.

Sådan fungere en jordvarmepumpe

Denne type af varmepumpe er relativt omfattende, da den kræver et ret stort areal for at kunne blive installeret. Det er til gengæld også den mest effektive type af varmepumpe. Den udnytter varmen således at der graves en lang, væskefyldt slange, som skal graves omtrent en meter ned i jorden. Man skal regne med, at man for hver kvm i boligen, skal bruge 2 til 2½ meter slange. Så en 100 kvm bolig kræver en slange på 200-250 kvm, hvilket betyder, at det er en ret omfattende installation, som også kræver meget plads. Der kan dog også laves lodrette boringer, som ikke er ligeså omfattende og kun kræver et 1-3 kvm areal, hvor skal bores spiraler 140-200 meter ned i jorden.
Jordvarmepumpen er til gengæld så effektiv, at du kan nøjes med den som den eneste varmekilde i boligen, både til brugsvand og opvarmning af boligen og er også den billigste energiform af de tre muligheder. Til gengæld så er installationen så omfattende, at det ikke altid kan betale sig, samtidig med at det kræver en byggetilladelse at få udført, som kan søges hos din kommune. Hvis du endnu ikke er helt sikker på hvordan de forskellige typer af varmepumper fungere, så kan du få en mere dybdegående forklaring.

Similar Posts